Právní služby poskytované služby právní kanceláře

Poskytované právní služby

Právní služby

 • Obhajoba v trestním řízení - obhajoba zejména ve věci hospodářských trestných činů, ale i jiných trestných činů či přestupků
 • Odborná právní pomoc obětem trestných činů – naše advokátní kancelář je zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a jako zmocněnci hájíme práva poškozených v trestním řízení
 • Oddlužení – posouzení dosažitelnosti oddlužení pro fyzické osoby, ať už podnikatele, či nepodnikatele, soupis insolvenčních návrhů včetně případného právního zastupování před soudem při rozhodování o insolvenčním návrhu, cena za posouzení včetně sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení činí pro jednotlivce 4.000,- Kč (+DPH 21%), tedy 4.840,- Kč vč. DPH a v případě manželů částku 6.000,- Kč (+DPH 21%), tedy 7.260,- Kč vč. DPH
 • Insolvenční právo – poradenství a zastupování v oblasti insolvenčního práva, včetně soupisu insolvenčních návrhů a přihlášek pohledávek
 • Kompletní právní servis v oblasti převodu nemovitostí, tj. soupis kupních, darovacích, zástavních a jiných smluv včetně ověřování podpisů a provádění advokátních úschov
 • Exekuční právo – vymáhání pohledávek, poradenství a zastupování v exekučních věcech včetně soupisu exekučních návrhů, zastupování v exekučním řízení a jednání s exekutorskými úřady
 • Rodinné právo – zastupování v rozvodových věcech a v řízeních o výživné
 • Pracovní právo – dlouholetá praxe se zastupováním odborových organizací
 • Dědické právo – soupis závětí a zastupování v dědických řízeních

Ostatní právní služby

Kromě uvedených služeb poskytujeme poradenství a právní servis také v ostatních oblastech práva jako jsou

 • Pracovní právo
 • Správní právo
 • Stavební právo
 • Finanční právo
 • Právo cenných papírů
 • Právo duševního vlastnictví
 • Právo ochrany hospodářské soutěže

  O nás

Advokátní kancelář Ostrava
Mgr. Ing. Hynek Navrátil, advokát
& Mgr. Kateřina Navrátilová, advokátka


Jsme advokátní kancelář s komplexním spektrem poskytovaných právních služeb sídlící v centru Ostravy.

  Právní služby
 • Obhajoba v trestním řízení
 • Odborná právní pomoc obětem trestných činů
 • Oddlužení
 • Insolvenční právo
 • Právní servis v oblasti převodu nemovitostí
 • Exekuční právo
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo
 • Dědické právo
  Adresa kanceláře
  Advokátní kancelář Ostrava

Matiční 730/3
702 00 Moravská Ostrava


    +420 608 858 057

   
    www.ostravskyadvokat.cz